Εφάπαξ εξόφληση οφειλών

Με το άρθρο 66 του Ν.3842/2010, δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν οφειλές προς τις ΔΟΥ και τα Τελωνεία, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/2009, να απαλλαγούν κατά 80% από τις προσαυξήσεις, αν καταβάλουν εφάπαξ το σύνολο της οφειλής ως τις 31/5/2010.
Απαλλάσσονται κατά 60% από τις προσαυξήσεις, αν στο ίδιο διάστημα καταβάλουν το ήμιση της οφειλής. Το υπόλοιπο 50% βαρύνεται με τις προσαυξήσεις.
Δεν υπάγονται στη ρύθμιση, ακόμη και αν ζητηθεί από τον οφειλέτη, οφειλές υπέρ ξένων κρατών, καθώς και τυχόν οφειλές, που από ειδικές διατάξεις, δεν επιτρέπεται η απαλλαγή τους από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: