Μαθήματα δημοκρατίας

Ο Αδ. Γεωργιάδης, όταν δεν καλεί από το βήμα της Βουλής την κυβέρνηση να καταλύσει τη δημοκρατία και να συντρίψει τον συνδικαλισμό γιατί...δυσκολεύονται οι πατριώτες εφοπλιστές, από τους "Γερμανόψυχους" διαβάζει πονήματα του Πλεύρη:
«Οι άντρες των SS (είχαν) αγωνιστικόν ήθος. Ιδεολογικά πιστεύω. Παράστασι και τρόπο ζωής. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι δεν ήσαν εγκληματίαι... αυτοί οι άνδρες υπηρέτησαν την πατρίδα των και την Ευρώπην με ηρωισμό... είχαν υψηλόν φρόνημα και την αίσθησιν τιμής... απετέλουν διά την εποχήν τους το καύχημα της Λευκής Φυλής».
Μαθήματα δημοκρατίας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: