Δείκτης Κύκλου Εργασιών και Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανακοίνωσε τον Αναθεωρημένο Δείκτη Κύκλου Εργασιών και το Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Αύγουστο 2010. Ακολουθεί η εξέλιξη των δύο δεικτών, τόσο με τις ετήσιες και μηνιαίες μεταβολές τους, όσο και με τη μεταβολή τους από την αρχή του έτους.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ:
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο του μηνός Αυγούστου 2010, (χωρίς τα καύσιμα), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του Αυγούστου 2009, παρουσίασε μείωση κατά 9,0%, έναντι μείωσης 3,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008.
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο του μηνός Αυγούστου 2010 (με τα καύσιμα) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2009, παρουσίασε μείωση κατά 6,3%, έναντι μείωσης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008.
Η μηνιαία μεταβολή αυτών των δεικτών έχει ως εξής: Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο του μηνός Αυγούστου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του Ιουλίου 2010, παρουσίασε: α) Χωρίς τα καύσιμα μηνιαία μείωση κατά 7,6%, β) Ο ίδιος δείκτης με τα καύσιμα παρουσίασε επίσης μηνιαία μείωση κατά 6,8%.
Σε ετήσια βάση οι αντίστοιχες τιμές του δείκτη Ιανουαρίου- Αυγούστου 2010 συγκριτικά με τον ίδιο δείκτη του 2009 ήταν μειωμένες κατά 1,5% (χωρίς τα καύσιμα) και αυξημένες κατά 2,0% με τα καύσιμα.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ:
Ακολουθώντας την πορεία του κύκλου εργασιών ο Δείκτης Όγκου του Αυγούστου 2010 (χωρίς τα καύσιμα), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2009, παρουσίασε μείωση κατά 12,0%, έναντι μείωσης 5,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008.
Συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, του μηνός Αυγούστου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2009, παρουσίασε μείωση κατά 11,8%, έναντι μείωσης 4,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008.
Συνολικά, κατά την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2010, ο όγκος των λιανικών πωλήσεων σε σύγκριση με το 2009 σημείωσε μείωση κατά 2,9% χωρίς τα καύσιμα και μείωση 2,7%, με τα καύσιμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: