Χρεοκρατία!

Κλείστε τις τηλεοράσεις του ΔΝΤ. Ήρθε η χρεοκρατία...

Δεν υπάρχουν σχόλια: