Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε προς την ΕΣΕΕ ότι, από την 1η Ιουλίου 2011 τέθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του TAXISnet.

Η υποβολή μπορεί να γίνεται με τους εξής δύο τρόπους:
α) με απευθείας συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής φόρμας μέσα από το λογαριασμό του χρήστη και για καταστάσεις που περιλαμβάνουν μέχρι και 50 εγγραφές,
β) με δημιουργία και ηλεκτρονική υποβολή σχετικού αρχείου. Σημειώνεται ότι, για τη δημιουργία του αρχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός του συστήματος μηχανογραφημένης λογιστικής της κάθε επιχείρησης, εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο (www.gsis.gr).
Η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: