Αυθημερόν, η αναγγελία νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων

Με το άρθρο 30 παρ. 4 ν. 3996/2011, άλλαξε ο τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την αναγγελία των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων στην Επιθεώρηση Εργασίας. Συγκεκριμένα, ενώ το άρθρο 10 ν. 3846/2010 αρχικά προέβλεπε ότι η επιχείρηση που προσλαμβάνει νέους εργαζόμενους υποχρεούται να καταθέσει στο ΣΕΠΕ τα στοιχεία τους εντός 15 ημερών, με την τροποποίηση που επέφερε ο ν. 3996/2011 οι 15 ημέρες «μηδενίζονται» και πλέον ο εργοδότης που προσλαμβάνει νέο εργαζόμενο υποχρεούται να καταθέσει τα στοιχεία του το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από αυτόν.
Αδυνατούμε να αντιληφθούμε τη λογική της νέας ρύθμισης. Ενώ καταρχήν δημιουργεί τον εντυπωσιασμό του σημαντικού εργαλείου καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, εντούτοις δεν είναι παρά μία άχρηστη και κενή περιεχομένου επιπλέον γραφειοκρατική υποχρέωση που φορτώνεται «στην πλάτη» των επιχειρήσεων.
Επί του προκείμενου, κάθε νομοταγής επιχείρηση, που δεν χρησιμοποιεί αθέμιτα και παράνομα την αδήλωτη εργασία, έχει από το νόμο υποχρέωση να συμπληρώνει αυθημερόν της πρόσληψης του νέου εργαζόμενου το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του ΙΚΑ. Το Βιβλίο αυτό ήταν και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και μπορούν να το ζητήσουν όποτε θέλουν στα πλαίσια του ελέγχου.
Αφού λοιπόν υφίσταται αυτή η υποχρέωση, ποιος ο λόγος να φορτώσουμε ένα ακόμη διοικητικό βάρος στην επιχείρηση, από την οποία ζητούμε να κυνηγάει πλέον την αυθημερόν προθεσμία; Για ποιο λόγο θα πρέπει ο μικρός εργοδότης και μικρομεσαίος επιχειρηματίας να έχει την υποχρέωση να στηθεί στις ουρές του Δημοσίου για να καταθέσει τη γραπτή αναγγελία, εις βάρος της δουλειάς του; Για ποιο λόγο θα πρέπει να αναζητήσει ηλεκτρονική υποδομή για την ανάλογη υποβολή, όταν δεν την διαθέτει; Δεν αντιλαμβάνεται το Υπουργείο ότι όλα αυτά τα άχρηστα κοστίζουν στους μικροεργοδότες χρόνο και χρήμα και μάλιστα άνευ λόγου; Και πως η συγκεκριμένη διάταξη θα συμβάλλει στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας; Αφού η παράνομη επιχείρηση που προσλαμβάνει νέο εργαζόμενο δεν θα σκοτιστεί να συμπληρώσει ούτε το Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του ΙΚΑ και φυσικά δεν θα προχωρήσει σε καμία αναγγελία, είτε σε δεκαπέντε ημέρες, είτε σε μία. Εν συντομία, ο παράνομος θα συνεχίσει να είναι παράνομος μέχρι να συλληφθεί, ενώ ο νόμιμος θα επιβαρυνθεί με ένα ακόμη γραφειοκρατικό άγχος, της αυθημερόν αναγγελίας.
Ποιος ο λόγος για όλα αυτά; Δυστυχώς, σύμφωνα με τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους Εμπορικούς Συλλόγους όλης της χώρας, η αγορά θεωρεί ότι δεν είναι παρά ένα ακόμη εισπρακτικό μέτρο. Δηλαδή, εικάζεται ως αδύνατη η πλήρης ανταπόκριση της κάθε μικρής επιχείρησης στην αυθημερόν υποχρέωση αναγγελίας, οπότε –εύκολα και γρήγορα- θα επιβαρύνεται με όλα τα βαριά πρόστιμα, που προβλέπει ο νέος νόμος 3996/2011 για το ΣΕΠΕ. Αυτό όμως είναι η απόλυτη αδικία για τη μικρή επιχείρηση, η οποία θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμα χωρίς έχει κάνει καμία παρανομία, εφόσον έχει συμπληρώσει το Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού του ΙΚΑ, το οποίο και συνιστά πλήρη απόδειξη της δημόσιας παραδοχής της επιχείρησης για τη χρονική έναρξη της νέας πρόσληψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: