Ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων της ΟΕΣΒΔΕΝ

H Γενική Συνέλευση της ΟΕΣΒΔΕΝ καταδικάζει την προσπάθεια που γίνεται για κυβέρνηση « Εθνικής Σωτηρίας » πριν αποφανθεί ο Ελληνικός λαός, με σκοπό την ψήφιση της Δανειακής Σύμβασης και των μέτρων που την συνοδεύουν.
Στο βαθμό που αυτή υλοποιηθεί αυτό σημαίνει νέα πιο σκληρά μέτρα ενάντια στα λαϊκά στρώματα και μαζικό κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: