Φρένο στην ανεργία παραμένει ο κλάδος του εμπορίου

Σοβαρή μείωση της απασχόλησης στο εμπόριο, μικρότερη όμως από το σύνολο της οικονομίας δείχνει η ανάλυση του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ

Όπως προκύπτει από τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ ο αριθμός των απασχολούμενων στο σύνολο της οικονομίας το τελευταίο τρίμηνο του 2011 ανήλθε στα 3.932.790 άτομα. Με άλλα λόγια οι απώλειες θέσεων εργασίας το 2011 σε σύγκριση με το 2010 έφτασε τις 494.200 (μείωση 11,16%).
Η εικόνα στο εμπόριο παρακολουθεί το βηματισμό της ελληνικής οικονομίας με σχετικά καλύτερες αποκλίσεις (μείωση 9%). Πιο συγκεκριμένα, η απασχόληση στο εμπόριο έφτασε το Δ΄ Τρίμηνο του 2011 στους 723.400 απασχολούμενους αγγίζοντας την απασχόληση του 2002. Ωστόσο, παρά τη σοβαρή μείωση, το εμπόριο αναδεικνύεται και πάλι ως ο μεγαλύτερος εργοδότης της Ελληνικής Οικονομίας, με ενισχυμένα μάλιστα ποσοστά, αφού η απασχόληση σε αυτό αντιπροσωπεύει πλέον το 18,4% της συνολικής απασχόλησης.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόνο μεταξύ του Γ΄ και του Δ’ τρίμηνου του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε σε απόλυτα αριθμό κατά 21.400. Ενώ σε όλο το 2011 το εμπόριο έχασε συνολικά 77.700 θέσεις εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, ο ρυθμός μείωσης των εργοδοτών στο τελευταία τρίμηνο μειώθηκε κατά 4.500 ενώ το προηγούμενο τρίμηνο η μείωση ήταν 7.800. Οι μισθωτοί εμφανίζουν το μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης αφού αγγίζουν τους 21.800.
Η μόνη κατηγορία που διαφοροποιείται είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι παρουσιάζουν οριακή αύξηση. Το τελευταίο αυτό στοιχείο θα μπορούσε να ερμηνευτεί σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη μείωση της μισθωτής απασχόλησης δηλαδή, ως αλλαγή στην εσωτερική διάρθρωση της απασχόλησης. Με άλλα λόγια είναι προφανές ότι πολλοί εργοδότες μετατρέπονται σε αυτοαπασχολούμενους από τη μείωση του προσωπικού.
Συνολικά στο 2011, οι εργοδότες στο εμπόριο μειώθηκαν κατά 19.000 περίπου, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι παρέμειναν 200.000. Κατά το τελευταίο τρίμηνο, οι αυτοαπασχολούμενοι που είχαν μειωθεί στους 192.000 αυξήθηκαν. Αυτοί που προστέθηκαν είναι προφανώς πρώην εργοδότες με 1 ή 2 υπαλλήλους, τους οποίους απέλυσαν.
Ακόμη, μέσα στο 2011 μειώθηκαν οι βοηθοί των οικογενειακών επιχειρήσεων από 60.000 σε 52.000.

Δεν υπάρχουν σχόλια: