Παράνομη κρίθηκε η διαφήμιση των Prince Oliver

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την αίτηση ελέγχου, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία και επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η υπό κρίση διαφημιστική επικοινωνία, που υλοποιείται μέσα από τις προθήκες των καταστημάτων PRINCE OLIVER, έχει αποδέκτη κάθε και όποιον βρεθεί μπροστά στα καταστήματα αυτά και εξυπηρετεί τον προφανή εμπορικό σκοπό της προσέλκυσης πελατείας, επικοινωνώντας τις μεγάλες εκπτώσεις της εταιρείας.
Κατά την κρίση της Επιτροπής, η Βουλή των Ελλήνων και ο Παρθενώνας αναμφισβήτητα αποτελούν εθνικά σύμβολα και για μέρος των ελλήνων είναι συνδεδεμένα με την έννοια της δημοκρατίας και του πολιτισμού και επομένως η χρήση των εικόνων των συμβόλων αυτών ως όχημα για την προώθηση της εμπορικής δραστηριότητας των καταστημάτων PRINCE OLIVER είναι πιθανό να προσβάλλει το κοινό.
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία παραβιάζει τα άρθρα 1 & 2 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει ανάλογα να τροποποιηθεί εντός 2 ημερών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: