Υπόμνημα θέσεων ΕΣΕΕ για τη Φορολογία

1.1. Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν το νέο φορολογικό νόμο
Το νέο φορολογικό σύστημα πρέπει να αποτελεί μια πραγματική μεταρρύθμιση στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων και να βασίζεται στις δέκα αρχές που διακρίνουν όλα τα σύγχρονα φορολογικά συστήματα.
1. Διαφάνεια, 2. Ουδετερότητα, 3. Ευρύτητα φορολογικής βάσης, 4. Απλότητα, 5. Βεβαιότητα & σταθερότητα, 6. Λειτουργικότητα, 7. Αναπτυξιακή διάσταση, 8. Ισορροπία φόρων, 9. Ισότητα, 10. Νομιμότητα
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για:
Την εκλογίκευση των ποινών και την κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας για χιλιάδες μικρομεσαίους με βεβαιωμένες οφειλές που αδυνατούν να τις καταβάλουν λόγω οικονομικής ανέχειας, η οποία πρέπει να σταματήσει τώρα.
Τον ορισμό και νομοθέτηση της υπερχρεωμένης ΜΜΕ που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφύγουμε επιπλέον λουκέτα επιχειρήσεων αλλά και την αύξηση των αυτοκτονιών ελεύθερων επαγγελματιών για λόγους οικονομικής βίας και διαπόμπευσής τους για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ.
Την απόδοση του Φ.Π.Α., η οποία δύναται και πρέπει να γίνει με on line σύνδεση των νέων ταμειακών μηχανών που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν την δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τη γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων (ΓΓΠΣ), ώστε να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των πωλήσεων που καταγράφουν.
Την ξεκάθαρη αποτύπωση στις φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων των εσόδων και των εξόδων. Οι πραγματικές δαπάνες πρέπει να αποτυπώνονται αυτούσιες χωρίς να συνεχιστεί η φορολόγηση επί ανύπαρκτων τεκμαρτών εισοδημάτων.

1.2 Δεκατρείς (13) άμεσες δράσεις για ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον
1. Υιοθέτηση ενός ανταγωνιστικού φορολογικού πλαισίου για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το οποίο θα βασίζεται σε ρεαλιστικούς φορολογικούς συντελεστές.
2. Κατάργηση των αναδρομικών και έκτακτων εισφορών.
3. Άμεση, συνεπής και συστηματική επιστροφή του Φ.Π.Α προς τις επιχειρήσεις έστω και με συμψηφισμό λοιπών υποχρεώσεων προς το Κράτος.
4. Καταγραφή και απόδοση του οφειλόμενου ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο.
5. Kατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αφού είναι η αιτία της φορολογικής αυθαιρεσίας που διέπει το φορολογικό μας σύστημα.
6. Εξίσωση του χρόνου παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι των ιδιωτών με το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων των ιδιωτών έναντι του Δημοσίου. Σταθερότητα και αυστηρή δέσμευση στο χρόνο παραγραφής της υποχρέωσης διατήρησης των Βιβλίων και Στοιχείων και παύση της συνήθους πρακτικής των παρατάσεων με Υπουργικές Αποφάσεις.
7. Ορθολογική επικαιροποίηση και συγκεκριμενοποίηση των εκπιπτόμενων δαπανών των επιχειρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια και σταθερό πλαίσιο κατά τους φορολογικούς ελέγχους. Να συμπεριληφθούν στις εκπιπτόμενες δαπάνες και οι εισφορές στους εργοδοτικούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΟΑΕΕ) όλων των εταίρων, καθώς αυτές είναι συνακόλουθο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
8. Ισχυροποίηση της αξίας των Αποδείξεων ώστε να υπολογίζονται ως πραγματικές δαπάνες, που θα εκπίπτουν από το εισόδημα και θα αποτελούν τις κύριες φοροαπαλλαγές των φορολογουμένων. Η χρήση πιστωτικών, χρεωστικών καρτών ή φοροκάρτας θα μπορεί να συνοδεύεται με επιπλέον bonus.
9. Εξομοίωση του καθεστώτος ιδιόχρησης της επαγγελματικής στέγης των εμπορικών επιχειρήσεων με εκείνο του μεταποιητικού τομέα. Επέκταση της απαλλαγής ιδιοκατοίκησης για τους ιδιοχρησιμοποιούμενους επαγγελματικούς χώρους.
10. Σύσταση συμβουλευτικού οργάνου με συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να εξετάζονται οι υψίστης σημασίας φορολογικές μεταβολές.
11. Θέσπιση και προστασία της εντός κρίσης υπερχρεωμένης επιχείρησης με περιόδο "παγώματος" έξι μηνών, και όχι χαρίσματος, όλων των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων των Μμε επιχειρήσεων προκειμένου να συνέλθει η αγορά και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Ουσιαστικά πρέπει να επιστραφεί ο χρόνος της παρατεταμένης ακυβερνησίας κατά την διάρκεια της οποίας η αγορά στην κυριολεξία ισοπεδώθηκε.
12. Ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας με τη δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Περιοχών (Ε.Ο.Π.) σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας και στα λιμάνια. Στις περιοχές αυτές θα υπάρχει ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς και transit υπηρεσίες οι οποίες θα ενισχύσουν το διαμετακομιστικό εμπόριο.
13. Διακανονισμός όλων των μέχρι σήμερα εκκρεμών φορολογικών, τελωνειακών και κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών με ρύθμιση των οφειλομένων σε μεγάλο αριθμό δόσεων και με βάση τη φοροδοτική - ταμειακή ικανότητα της επιχείρησης.

Το ελληνικό εμπόριο είναι διατεθειμένο να συμμετάσχει σε κάθε σοβαρή προσπάθεια αναθεώρησης του φορολογικού συστήματος με την καθιέρωση επιβολής φόρου στη διαφορά εισοδήματος-δαπανών, ώστε να λειτουργήσει επιτέλους η έκδοση αποδείξεων.

1.3 Διεξοδικότερη ανάλυση επιμέρους φορολογικών ζητημάτων

α) Αναφορικά με τις φοροαπαλλαγές
Οι φοροαπαλλαγές μπορεί να υπερβαίνουν τις 80 και να αφορούν το εισόδημα, τη φορολογία κεφαλαίου, το ΦΠΑ, τη φορολογία νομικών προσώπων και να πρέπει να αξιολογηθούν εξ´ αρχής αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή η αξιολόγηση πρέπει να γίνει με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια. Μια τέτοια διάκριση φορολογίας θα παραβίαζε τουλάχιστον τις μισές από τις δέκα αρχές για τις οποίες δεσμεύτηκε το υπουργείο Οικονομικών στο σχεδιασμό του νέου φορολογικού συστήματος.
Επίσης οι φοροαπαλλαγές τριών ταχυτήτων δεν μας βρίσκουν σύμφωνους ούτε μπορούμε να δεχτούμε την διατήρηση των φοροαπαλλαγών για τα χαμηλά εισοδήματα, το 50% για τα μεσαία και την πλήρη κατάργηση για τα υψηλότερα των 40.000 ευρώ.
Οι αλλαγές που επήλθαν με τον νομό 4042/11 κατάργησαν την έκπτωση δαπανών από το εισόδημα και όλες οι δαπάνες εκπίπτουν με ποσοστό 10% από τον φόρο. Όπως προκύπτει η συνταγή δεν πέτυχε και η 2η δανειακή σύμβαση μετά από έκθεση του ΔΝΤ περιλαμβάνει κατάργηση μεγάλου αριθμού φοροαπαλλαγών.

β) Φορολογία Εισοδήματος Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
Αναφορικά με τον τρόπο φορολογίας εισοδήματος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, είτε ως ατομικές επιχειρήσεις, είτε ως προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ), είτε ως κεφαλαιουχικές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ), προτείνουμε την καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή 15% επί των κερδών (flat tax). Για τα διανεμόμενα κέρδη να υπάρχει φορολογία κερδών - μερισμάτων με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Φυσικά ο προσδιορισμός του εισοδήματος θα γίνεται με λογιστικό τρόπο (έσοδα μείον έξοδα), με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, όλων ανεξαιρέτως των δαπανών, εκτός εκείνων που ο νέος φορολογικός νόμος ρητά θα κατονομάζει, ως μη εκπεστέες. Επίσης προτείνουμε τη μείωση των παραπάνω συντελεστών φορολογίας εισοδήματος από 5% μέχρι 10% στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις, είτε θα διατηρούν το αριθμό του υφιστάμενου προσωπικού τους για μία διετία, στην πρώτη περίπτωση (μείωση συντελεστή κατά 5%), είτε θα αυξάνουν το αριθμό του υφιστάμενου προσωπικού τους και θα το διατηρούν αυξημένο για μια διετία, στη δεύτερη περίπτωση (μείωση συντελεστή κατά 10%).

Τέλος, ειδικότερα για τις επιχειρήσεις προτείνουμε:
1) Την επιβολή ενός ενιαίου χαμηλού φορολογικού συντελεστή για τα κέρδη όλων των επιχειρήσεων.
2) Ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα για τα αδιανέμητα κέρδη που επενδύονται στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικού ή φυσικού προσώπου, μορφής και κατηγορίας βιβλίων που τηρούν.
3) Απλοποίηση της εξαγωγής λογιστικού αποτελέσματος για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και κατηγορίας βιβλίων, με βάση τα έσοδα, τα έξοδα και τις δαπάνες. Ισχυροποίηση των Λογιστικών Βιβλίων των επιχειρήσεων.
4) Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τις συνεπείς φορολογικές συμπεριφορές. Τα όποια μέτρα ρύθμισης οφειλών θα πρέπει να συνοδεύονται και από αντιμέτρα έκπτωσης φόρου για τους συνεπείς φορολογούμενους.
5) Την καθιέρωση ανεξάρτητου μηχανισμού για την εξωδικαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών (η επιτροπή του αρ. 70Α, του ΚΦΕ, με τη σημερινή της μορφή και σύνθεση δεν μπορεί να προσφέρει τα προσδοκώμενα).
6) Την καθιέρωση φορολογικού πιστοποιητικού και για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Λογιστές, (οι πιστοποιημένοι Λογιστές - Φοροτεχνικοί να αναλάβουν την έκδοσή του με τους όρους και τις υποχρεώσεις που διέπουν το πιστοποιητικό που εκδίδουν οι Ορκωτοί Λογιστές).

γ) Φορολογία Φυσικών Προσώπων
Η Ε.Σ.Ε.Ε. θέτοντας ως προτεραιότητα τον δίκαιο επιμερισμό των φορολογικών βαρών αλλά και την πάταξη της φοροδιαφυγής, προτείνει:
· Τη φορολογία, με προοδευτική κλίμακα, του συνολικού καθαρού εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μετά την αφαίρεση κάθε είδους δαπανών που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος, με εξαίρεση τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί η συγκεκριμένη πρόταση για φορολογία του συνολικού καθαρού εισοδήματος, δεν υφίσταται λόγος παραμονής στη φορολογική νομοθεσία κινήτρων ή/και αντικινήτρων για τη συλλογή αποδείξεων. Στην ουσία πρόκειται για την υιοθέτηση του «αμερικάνικου φορολογικού μοντέλου», το οποίο σε γενικές γραμμές η ΕΣΕΕ είχε προτείνει, στα πλαίσια της κατάρτισης του νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος, από τον Αύγουστο του 2011.
· Την καθιέρωση αυστηρού «πόθεν έσχες» για όλα τα φυσικά πρόσωπα, με ταυτόχρονη δημιουργία περιουσιολογίου και ηλεκτρονική καταγραφή κάθε είδους κινητής και ακίνητης περιουσίας. Πρόταση, η οποία επίσης είχε κατατεθεί από την ΕΣΕΕ τον Αύγουστο του 2011.
· Την κατάργηση των διατάξεων που αφορούν τις αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) διαβίωσης, στην περίπτωση που υιοθετηθεί η πρόταση περί καθολικής εφαρμογής του «πόθεν έσχες».

δ) Κατασχέσεις και ποινικές διώξεις
Εν μέσω μιας περιόδου αναγκαστικής εσωτερικής παύσης πληρωμών, ζητείται από τις εφορίες και το ΣΔΟΕ να επισπεύσουν τις σκληρές διαδικασίες είσπραξης, με τη διενέργεια κατασχέσεων, δεσμεύσεων, πλειστηριασμών και ποινικών διώξεων, χωρίς έλεος και διακρίσεις. Το κυνήγι εσόδων του Δημοσίου σωστά, αλλά μάλλον αργά, επικεντρώνεται σε καταθέσεις, τόκους, ακίνητα, αυτοκίνητα, εισοδήματα, μισθωτήρια, ενοίκια, διασταύρωση τιμολογίων, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, απαιτήσεις τρίτων, μεταφορές εμβασμάτων στο εξωτερικό και φορολογικές δηλώσεις. Ο στόχος να εισπραχθεί μέσα στο 2012, από 900.000 Έλληνες φορολογούμενους με οφειλές άνω των 3.000 ευρώ, το ποσό των 2 δις ευρώ από την δεξαμενή των 45 δις ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι απογοητευτικός και μάταιος, εάν κρίνουμε από τον εκτροχιασμό των εσόδων από τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Μια ρεαλιστική προσέγγιση πρέπει εκ των πραγμάτων να λάβει υπ’ όψη της την πραγματική φοροδοτική ικανότητα και να προγραμματίσει με ένα ικανό βάθος χρόνου.
ε) Κίνδυνος αναγκαστικής παύσης πληρωμών λόγω δραστικής μείωσης της φορολογητέας ύλης.
 Τα σενάρια και οι προτάσεις επιπλέον φορολόγησης των επιχειρήσεων δεν φοβίζουν τους φοροφυγάδες, αλλά τρομοκρατούν τους συνεπείς, οι οποίοι και να ήθελαν, δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν, γιατί απλούστατα δεν έχουν να πληρώσουν. Ο κίνδυνος για αναγκαστική εσωτερική παύση πληρωμών είναι προ των πυλών και πολλές φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά φέτος δεν θα εξοφληθούν. Σε ένα φορολογικό σύστημα που σκοτώνει την αγορά, πνίγει την οικονομία και δημιουργεί καθημερινά περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές, κάποιοι θεωρητικοί, έρχονται με ευκολία να προτείνουν επιπλέον φόρους και νέα χαράτσια, αγνοώντας παντελώς τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και αδιαφορώντας για τις όποιες επιπτώσεις. Θα πρέπει όλοι να σταθούμε στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, να αφουγκραστούμε την καθημερινή αγωνία των ανθρώπων της αγοράς και να σταματήσουμε με τις ανέξοδες φορολογικές θεωρίες τους και τις οικονομικές ιστορίες «θρίλερ», να αδειάζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, να επιταχύνουν τα λουκέτα των επιχειρήσεων, να αυξάνουν την ανεργία και να προκαλούν φόβο και τρόμο στην αγορά.

στ) Φοροκάρτα
Αναφορικά με τη χρήση της φοροκάρτας και τα φορο-μπόνους από αγορές που συζητούνται, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το κίνημα συλλογής των αποδείξεων απέτυχε και πρέπει να ενισχυθεί με σωστό σχέδιο και τέτοιο τρόπο, ώστε να δοθούν στους φορολογουμένους κίνητρα να μαζεύουν αποδείξεις. Η χρήση του πλαστικού χρήματος βεβαίως διευκολύνει όλους, αφού κράτος, τράπεζες και αγορά έχουν στεγνώσει από μετρητά και το σχέδιο είναι να ωθήσει τους καταναλωτές να πληρώνουν τις συναλλαγές τους με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Με δεδομένη την έλλειψη κυκλοφορίας μετρητών τα φοροκίνητρα για αγορές με πλαστικό χρήμα θα είχαν αποτέλεσμα, εάν το αντάλλαγμα είναι η μείωση του ΦΠΑ και άλλες φορολογικές εκπτώσεις την ώρα της συναλλαγής.
Η ΕΣΕΕ, εάν πεισθεί ότι η πειραματική φοροκάρτα μπορεί να είναι η λύση στο πρόβλημα τότε θα ξεκινήσει άμεσα μια νέα καμπάνια σε όλη την Ελλάδα με το μήνυμα «ταμειακές παντού, αγορές με φοροκάρτα, αποδείξεις από όλους».

η) Μείωση ΦΠΑ στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου από μακρού έχει αναδείξει τη μεγάλη ανάγκη για μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Κατά γενική παραδοχή η οικονομική δομή των κοινωνιών αυτών, βρίσκεται σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, εξαιτίας του υψηλού κόστους μεταφοράς. Σε αυτήν την δύσκολη εποχή της βαθιάς οικονομικής ύφεσης, είναι ανάγκη να στηριχθούν με κάθε τρόπο οι τοπικές κοινωνίες και αγορές και να συγκρατηθούν οι πληθυσμοί τους, πράγμα που αποτελεί και εθνική αναγκαιότητα. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε, ως επιπλέον μέτρο ενίσχυσης, να διαμορφωθεί ο ΦΠΑ για τα εισιτήρια της ακτοπλοΐας, στο ίδιο ύψος με τις υπηρεσίες διαμονής στα ξενοδοχειακά καταλύματα, δηλαδή στο 6,5%. Η συγκεκριμένη μείωση πρέπει να αφορά τους ναύλους τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των εμπορευματικών μεταφορών και –αν θεσμοθετηθεί- θα έχει άμεση ανταποδοτικότητα για τους εξής λόγους:
Πρώτον, θα βοηθήσει στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, μειώνοντας το κόστος μετάβασης από και προς τα νησιά. Παράλληλα, θα υποστηριχθεί η αναγκαία δυνατότητα μετακίνησης των νησιωτών προς τα άλλα νησιά ή την ενδοχώρα για λόγους επαγγελματικούς, ιατρικούς κ.λπ. ανεξαρτήτως εποχής, βοηθώντας στην διατήρηση πολύτιμου ανθρώπινου και οικονομικού κεφαλαίου.
Δεύτερον, θα είναι μία καλή αρχή για την προσέγγιση του λεγόμενου «μεταφορικού ισοδύναμου», δηλαδή της εξίσωσης του κόστους μεταφοράς σε σχέση με την απόσταση, είτε πρόκειται για ηπειρωτικές, είτε για νησιωτικές περιοχές. Υπ’ αυτό το καθεστώς, θα υπάρξει μία άμεση ανταγωνιστική διέξοδος για την παραγωγή των νησιωτικών προϊόντων προς τα άλλα νησιά και τις κεντρικές αγορές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση της πρότασής μας θα έχει πολλαπλά οφέλη για την ανάπτυξη των νησιωτικών κοινωνιών, της ίδιας της ακτοπλοΐας αλλά και του ελληνικού δημοσίου, καθώς η ανάπτυξη που θα έχει σαν αποτέλεσμα, όχι μόνο θα αντισταθμίσει αλλά τελικά θα πολλαπλασιάσει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα που χάνονται από την αρχική μείωση του συντελεστή στο 6,5%. Οι Έλληνες ναυτικοί και πλοιοκτήτες δεν χρειάζονται οικονομική στήριξη, αλλά απλά την αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς τους, ώστε μέσα στο γενικό κλίμα ντροπής, να αισθανόμαστε και για κάτι υπερήφανοι.
Η συμμετοχή της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά δια θαλάσσης των εισαγωγών και των εξαγωγών της χώρας μας, είναι βέβαιο ότι μπορεί να βελτιώσει την διεθνοποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών επιχειρήσεων των νησιωτικών παραγωγικών περιοχών. Σύμφωνα με την επίκαιρη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Μμε ελληνικές επιχειρήσεις, το μέσο κόστος που απαιτείται για την εξαγωγή προϊόντων από την Ελλάδα, διαμορφώνεται στα 1.153 $ έναντι 1.043 $ στην Ε.Ε., ενώ για τις εισαγωγές το κόστος είναι 1.265 $ έναντι 1.098 $ στην Ε.Ε., με μέσο χρόνο διεκπεραίωσης 20-25 ημέρες, έναντι 12 ημερών στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η ΕΣΕΕ ζητά από την κυβέρνηση να αποφασίσει την άμεση υλοποίηση του μέτρου μείωσης του ΦΠΑ στο 6,5%, όπως έπραξε στο αίτημα των ξενοδόχων για τους ίδιους τουριστικούς και εμπορικούς λόγους.

θ) Διατήρηση και επέκταση φορολογικών και άλλων κινήτρων σε νησιωτικές και σε παραμεθόριες περιοχές
· Μείωση των εργοδοτικών εισφορών.
· Ενίσχυση των δρομολογίων των άγονων γραμμών σε ετήσια βάση.
· Να εξακολουθεί να υφίσταται η διάταξη που προσαυξάνει το αφορολόγητο πρώτο κλιμάκιο κατά 50%, χωρίς αποδείξεις γι’ αυτήν την προσαύξηση, για τους κατοίκους νησιών και παραμεθόριων περιοχών μέχρι 3.100 κατοίκους.
· Διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά και στις παραμεθόριες.
· Μείωση κατά 5 μονάδες των συντελεστών φορολόγησης των εποχιακών εμπορικών καταστημάτων στα νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές και κατά 10 μονάδες όσων λειτουργούν όλο το χρόνο.
· Καθιέρωση ειδικού καθεστώτος έκτακτων εισφορών και λοιπών έκτακτων φορολογήσεων, λόγω της κρίσης του δημοσιονομικού χρέους.
· Απαλλαγή της νησιωτικής επιχειρηματικότητας από παρωχημένους θεσμούς, όπως η υποχρέωση αναγγελίας των συμβάσεων αγοράς ή μίσθωσης ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές, με ποινή την εγκυρότητά τους.

Διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών που τρομοκρατούν τις επιχειρήσεις
Επειδή η κατάσχεση πρέπει να γίνεται με στόχο κυρίως την άμεση είσπραξη, το προς κατάσχεση ακίνητο πρέπει να επιλέγεται, ώστε, σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται, να υπάρχει δυνατότητα άμεσης έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού ενώ εφόσον τα παραπάνω ακίνητα αποφέρουν εισόδημα από μισθώματα γίνεται ταυτόχρονα και κατάσχεση των μισθωμάτων στα χέρια του ενοικιαστή (στο σύνολό τους ή κατά ποσοστό αυτών), ώστε να υπάρχει άμεση είσπραξη της οφειλής. Όσον αφορά στους επιτηδευματίες οφειλέτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ενδείκνυται η κατάσχεση των απαιτήσεών τους στα χέρια τρίτων όπως κατάσχεση των απαιτήσεων στα χέρια πελατών της επιχείρησης, εφόσον αυτές αποδεικνύονται από τα βιβλία της επιχείρησης ή από άλλη αιτία (συμβάσεις, εκχωρήσεις κ.λπ.).
Για οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στον προϊστάμενο της ΔΟΥ κατά την κρίση του, να προχωρήσει σε κατάσχεση κυριότητας κινητών και απαιτήσεων που βρίσκονται εις χείρας είτε του οφειλέτη, είτε τρίτων ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εντοπιστούν και τα συνυπόχρεα πρόσωπα, τα οποία ευθύνονται με την περιουσία τους (έχουν αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου), μαζί με τον πρωτοφειλέτη, για την πληρωμή της οφειλής.
Τέλος, προβλέπεται το δικαίωμα υποβολής αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης για μη καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 5.000 ευρώ, διαδικασία η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου είναι υποχρεωτική, ενώ στο ποσό συμπεριλαμβάνονται τόκοι και προσαυξήσεις.
Όλα τα παραπάνω ζητήματα χρήζουν άμεσης επίλυσης, μέσω του διακανονισμού όλων των εκκρεμών φορολογικών, τελωνειακών και κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών. Η υιοθέτηση αρχών σαφήνειας, απλούστευσης, διαφάνειας και διαχρονικότητας στο φορολογικό σύστημα αποτελούν τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικότητάς του.

Αναλυτικότερα:
Α) Η ρύθμιση των οφειλομένων σε πολλές δόσεις ανεξαρτήτως ποσού και νομικής μορφής εταιρείας.
Β) Ο εξορθολογισμός των κυρώσεων (πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων) και η ισχύς αυτών και επί των εκκρεμών υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Γ) Η δραστική μείωση των παραβόλων και της προβεβαίωσης του φόρου για την προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια
Δ) Η άμεση τροποποίηση των διατάξεων για την αναστολή εκτέλεσης πράξεων της Διοίκησης
Ε) Η αναθεώρηση των διατάξεων που προβλέπουν αυτόφωρη διαδικασία και ποινές φυλάκισης για μικροφειλέτες του Δημοσίου.
ΣΤ) Η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α., με ταυτόχρονη διατήρηση ενός χαμηλού συντελεστή για τα είδη πρώτης ανάγκης και όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης.
Η) Άμεση ρύθμιση για φορολογία της ακίνητης περιουσίας, με το Φ.Α.Π., με αφορολόγητο όριο στα 400.000,00 € ανά φυσικό πρόσωπο, με απαλλαγή φόρου για όσα ακίνητα είναι ανεκμετάλλευτα και για όσο χρονικό διάστημα, αυτά δεν αποφέρουν έσοδα. Παράλληλα προτείνουμε την ενοποίηση των πολλών και διαφόρων φόρων επί της ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων και κατάργηση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

ΙΙ. Αύξηση της κατανάλωσης και έσοδα από το ΦΠΑ
Η μείωση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα κατά 22% (από 751,39 σε 586,08 €) είχε αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στην αγορά αλλά και στα έσοδα του κράτους από τον Φ.Π.Α. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΝ.ΕΜ.Υ. - Ε.Σ.Σ.Ε για το 2012, τα έσοδα του Φ.Π.Α. από το Λιανικό Εμπόριο, το Εμπόριο-Συντήρηση οχημάτων και τον Τουρισμό αναμένεται να μειωθούν κατά 19,6%.
Η αιτία αυτής της μείωσης συνδέεται, πέρα από την υποχώρηση της ζήτησης, την αβεβαιότητα, την υψηλή ανεργία και τις αλλεπάλληλες φορολογικές καταιγίδες, με την πτώση του κατώτατου μισθού μέσω της Οριακής Ροπής για Κατανάλωση (Marginal Propensity to Consume-MPC). Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, τα πολύ χαμηλά εισοδήματα αναλώνονται σχεδόν πλήρως σε κατανάλωση, βασικών κυρίως αγαθών, με αποτέλεσμα η οριακή ροπή να αγγίζει τη μονάδα. Επομένως οι μισθωτοί που εντάσσονται στην κατηγορία του κατώτατου μισθού καταναλώνουν το σύνολο σχεδόν των αποδοχών τους. Καθώς τα εισοδήματα αυξάνονται, μπορούν να αποφασίσουν να αποταμιεύσουν μέρος του εισοδήματός τους για μελλοντική κατανάλωση, με την οριακή ροπή για κατανάλωση να υποχωρεί. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, καταναλώνουν εξ’ ολοκλήρου το εισόδημά τους στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με αποτέλεσμα η μείωση του κατώτατου μισθού να έχει άμεσο και «εις ολόκληρο» αντίκτυπο στην τελική κατανάλωση και στον τζίρο των καταστημάτων, άρα και στα έσοδα του ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, σε περίπτωση αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 19%, η κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9%, αύξηση η οποία θα επιφέρει 915 εκ. κρατικά έσοδα. Συνδυάζοντας τα παραπάνω κρατικά έσοδα και αυτά που δύνανται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) και από τα ασφαλιστικά ταμεία (278,2 εκατ. Ευρώ), προκύπτει ότι αν αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 701,01 έσοδα του Δημοσίου θα αυξηθούν κατά περίπου 1,2 δις ευρώ ενώ υπολογίζεται ότι η αγορά θα τονωθεί με επιπλέον 4,7 δις εξαιτίας των οφελών τα οποία σχετίζονται με την τόνωση της αγοράς και κατ’ επέκταση της κοινωνικής συνοχής.

Τέλος το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο για να θεωρηθεί πετυχημένο θα πρέπει τα 52 δις της φοροδιαφυγής να γίνουν «τζίρος» και να αποδοθούν οι αναλογούντες φόροι. Στη λογική αυτή θα πρέπει οι συνεπείς φορολογούμενοι να επιβραβεύονται και να τυγχάνουν κάποιων επιπλέον κινήτρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: