ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ!

Και έγινεν σκότος βαθύν.
Και επροκλήθη μέγιστη Αναταραχήν.
Και άνθρωποι πανικοβλήθησαν και ελούφαξαν.
Και ζώα, πτηνά και ερπετά αναταράχτηκαν


ΑΛΛΑ
ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ξεθηλύκωσε τα Άρματα.

Χιλιάδες ήταν τα τηλέφωνα, τα ερωτήματα στο διαδίκτυο, τα σχόλια κ.λ.π. για το γεγονός ότι ΝΤΑΛΑ ΜΕΡΑ στις 22-4-2010 τα Γιάννενα ήταν θεοσκότεινα.
Η εικόνα της συσκοτισμένης πόλης με ντάλα ήλιο, σύμφωνα και με τις αντίστοιχες εικόνες που καταγράφηκαν από δορυφόρους, τελικά απαντήθηκε και εξηγήθηκε με την επίσημη ενημέρωση του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Το «φαινόμενο» δεν ήταν «φαινόμενο», ήταν αποτέλεσμα της «επαναστατικής» απόφασης του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων να σβήσουν τα φώτα το πρωί (9 με 12) στις 22-4-2010 τα μαγαζιά, για να καταγγείλουν την κυβέρνηση γιατί μας αδικεί.

Άιντε και καλά Θεοφάνεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: