Μάθημα νέων ελληνικών

Μπορεί να μη κατέχει και πολλά από την ελληνική γλώσσα ο σοσιαλιστής ηγέτης της Ελλάδας, αλλά όταν πρέπει να προστατεύσει τα συμφέροντα των προϊσταμένων του - τραπεζών και λοιπών δυνάμεων - γίνεται λιτός κι ακριβής στις εκφράσεις του.
Είπε ο ξενομαθής, καπιταλαναθρεμένος ηγέτης ότι πρέπει να αντικατασταθεί η λέξη "λιτότητα" από τη λέξη "ευθύνη". Για όσους δεν κατάλαβαν, ζήτησε να αντικαταστήσουμε τη λέξη "φτώχεια" με την "υποταγή". Τα μεγαλοκανάλια θα το αναλύσουν αλλιώς, αλλά εδώ γράφουμε "υπεύθυνα" και "σοβαρά". Δηλαδή, "ανόθευτα" κι "ανυπόκριτα".
Αν θελήσουμε να δούμε με την καλή έννοια την προτροπή του άκρατου καπιταλιστή ηγέτη μας, τότε πρέπει να του επισημάνουμε πως η αντικατάσταση των παραπάνω λέξεων θα συμπαρασύρει στο ρυθμό της μια σειρά από παρόμοιες μετατροπές. Χωρίς αυτές τις περαιτέρω ανατροπές είναι αδύνατη η αντικατάσταση της λέξης "λιτότητα".
Προτείνουμε λοιπόν, η λέξη "ψεύδος" να αντικατασταθεί από τη λέξη "προσαρμογή". Η λέξη "υπόσχεση" από τη λέξη "μπαρούφα κι η "αναδιανομή" από την "εκχώρηση". Να προτείνουμε για τη λέξη "χρέος" τη λέξη "κρίση" και για την "κρίση", που θα μείνει ορφανή, τη λέξη "ληστεία".
Περνώντας στην πολιτική, να αντικαταστήσουμε τη λέξη "σοσιαλισμός" με τη λέξη "καπιταλισμός" και τη λέξη "κίνημα" με τη λέξη "κοροϊδία", πράγμα που με τη σειρά του θα μετονομάσει το σύμπλεγμα λέξεων "ΠΑΣΟΚ" σε "ΠΑΚΑΚ".
Κι ύστερα ελπίζουμε να μας αδειάσουν τη γωνιά...χωρίς πολλές λέξεις!

Δεν υπάρχουν σχόλια: