Νέα έρευνα της ΕΣΕΕ για τις κλειστές επιχειρήσεις

Με δεδομένες τις πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, πριν από έξι μήνες η ΕΣΕΕ ξεκίνησε τη συστηματική καταγραφή των κλειστών επιχειρήσεων – λουκέτα- εντός των πόλεων. Η καταγραφή θα πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία βάση και στη συνέχεια τα στοιχεία θα αποτυπώνονται ψηφιακά (Γεωβάση). Η παρούσα έρευνα αποτελεί τη δεύτερη φάση της έρευνας που είχε ξεκινήσει η ΕΣΕΕ τον Αύγουστο του 2010 η οποία επιχειρεί να καταγράψει την «ανησυχητική» πορεία των «λουκέτων», όπως συνάγεται από το γενικότερο οικονομικό κλίμα.Το βασικό ερώτημα ήταν η καταγραφή μέσω επιτόπιας έρευνας των κλειστών επιχειρήσεων στους κυριότερους εμπορικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ 25 Φεβρουαρίου – 7 Μαρτίου.
Οι περιοχές που επιλέχθηκαν να εξεταστούν είναι οι ακόλουθες:
• Κέντρο Αθήνας (Ερμού, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Πατησίων, Σόλωνος, Χαριλάου Τρικούπη, Θεμιστοκλέους, Εμ. Μπενάκη)
• Κολωνάκι
• Καλλιθέα
• Μαρούσι
• Ν. Ιωνία
• Κηφισιά
• Χαλάνδρι
• Πειραιάς
Από τις προαναφερθείσες περιοχές επιλέχθηκαν οι σημαντικότεροι εμπορικοί δρόμοι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Τα αποτελέσματα της καταγραφής, σε συνδυασμό με τα δευτερογενή στατιστικά στοιχεία και τη γενικότερη πορεία της αγοράς, καταδεικνύουν, τόσο την τάση που έχει διαμορφωθεί όσο και την κρισιμότητα της κατάστασης. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω καταγραφή δεν έχει ως στόχο να δώσει μια πλήρη ερμηνεία του φαινομένου των «λουκέτων», αφού αυτό μπορεί να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες. Είναι όμως προφανές ότι η μη αντικατάσταση αυτών των επιχειρήσεων από άλλες, ιδίως σε περιοχές που θεωρούνται από τους σημαντικότερους εμπορικούς και όχι μόνο δρόμους της Αθήνας, υποδηλώνει την στασιμότητα της αγοράς και την έλλειψη ρευστότητας. Επιπλέον, όσο παραμένουν αναξιοποίητα ακίνητα επαγγελματικής στέγης υπάρχουν επιπτώσεις και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του εκάστοτε εμπορικού δρόμου. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του Αυγούστου, σε όλους ανεξαιρέτως τους εμπορικούς δρόμους η κατάσταση είναι κρισιμότερη αφού αυξάνονται οι «κενοί» επαγγελματικοί χώροι και τα «λουκέτα».
Συμπεράσματα

Σε όλες τις περιοχές μπορούν να καταγραφούν μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτη βασική διαπίστωση είναι ότι δεν κλείνουν μόνο τα μικρά μαγαζιά. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις που διακόπτουν την δραστηριότητά τους. Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις καταγράφεται ως κοινό γνώρισμα μια τοπική συγκέντρωση των κλειστών επιχειρήσεων. Εκεί που κλείνει μια επιχείρηση κλείνουν και άλλες. Επιπλέον, οι στοές στο κέντρο της Αθήνας περιλαμβάνουν όχι μόνο κλειστές επιχειρήσεις αλλά επαγγελματικούς χώρους, οι οποίοι παραμένουν αναξιοποίητοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
• Η κατάσταση του κέντρου της Αθήνας εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού το ποσοστό των κλειστών επιχειρήσεων αυξήθηκε στο 23,4% από 17% που ήταν τον Αύγουστο του 2010.

• Κρισιμότερη παρουσιάζεται η κατάσταση στην οδό Σταδίου, όπου καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό, περίπου 33,8%.
• Ακολουθεί η οδός Ακαδημίας με το 24,6% των καταστημάτων να είναι κλειστά, ενώ στην Ερμού η αναλογία φτάνει στο 24,3%.
• Παρ όλα αυτά, από τις ποιοτικές διαφορές του κάθε εμπορικού δρόμου προκύπτουν κάποια επιπλέον συμπεράσματα. Η οδός Πατησίων εμφανίζει ένα ποσοστό της τάξης του 20,6%, σχετικά μικρότερο προς το αντίστοιχο του συνόλου της Αθήνας, με κύριο χαρακτηριστικό τη συνύπαρξη παραδοσιακών και σύγχρονων δραστηριοτήτων. Παρ όλα αυτά, η Πατησιών λόγω του μεγάλου μήκους του εμπορικού δρόμου, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα ανά εμπορικό τετράγωνο, με το ποσοστό να αυξάνεται ορισμένες φορές έως και το 30%.
• Στην Ν. Ιωνία και συγκεκριμένα στην Λεωφόρο Ηρακλείου η οποία εξυπηρετεί τρεις κατά σειρά περιοχές (Ν. Ηράκλειο, Ν. Ιωνία, Πευκάκια) η εικόνα εμφανίζεται σε πρώτη ανάγνωση καλύτερη από το Κέντρο της Αθήνας με το ποσοστό να φτάνει στο 17,8% αλλά έχει επιδεινωθεί σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2010. Παρόμοια είναι η κατάσταση στην περιοχή του Αμαρουσίου, όπου ενώ παρουσιάζεται οριακή αύξηση σε σύγκριση με την καταγραφή του Αυγούστου, παραμένει από τις περιοχές με την χαμηλότερη συγκέντρωση κλειστών επιχειρήσεων.
• Στην περιοχή της Κηφισιάς, στο σύνολο πέντε εμπορικών δρόμων που εξετάστηκαν, το ποσοστό φτάνει περίπου το 21,0% ενώ πριν από έξι μήνες ήταν στο 12%.
• Ο εμπορικός δρόμος της Θησέως στην περιοχή της Καλλιθέας εμφανίζει ποσοστό της τάξης του 16,8%.
• Το Χαλάνδρι παρουσιάζει μια υψηλή συγκέντρωση «λουκέτων» στο σύνολο των κεντρικών εμπορικών δρόμων (Παπανδρέου, Αγία Παρασκευή και Χαιμαντά) με ένα ποσοστό της τάξης του 22%.
• Ο Πειραιάς παρουσιάζει αντίστοιχη εικόνα με όλες τις άλλες περιοχές -20,6% των καταστημάτων στους κεντρικούς δρόμους είναι κλειστά.
Επιπτώσεις

Οι επιπτώσεις από το κλείσιμο των επιχειρήσεων είναι πολλαπλές.
Σοβαρότερη η αύξηση της Ανεργίας. Από προηγούμενη έρευνα της ΕΣΕΕ προέκυψε ότι θα χαθούν συνολικά περί τις 100.000 θέσεις στο εμπόριο όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη εκτίναξη της ανεργίας στο 15%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: