Απαιτήσεις της Τρόικα για την περίοδο 2011-2014

Προβλέψεις Μεσοπρόθεσμου για το 2012:
· Περικοπή εισοδημάτων ύψους τουλάχιστον 8,5 δις ευρώ, με αυξήσεις φόρων και περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών, επιφυλάσσει ο προϋπολογισμός του 2012.
· Ο συνολικός “λογαριασμός” δεν αποκλείεται να υπερβεί ακόμη και τα 10 δις ευρώ, καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός του επομένου έτους θα επιβαρυνθεί και με τις υστερήσεις των εσόδων αλλά και τις υπερβάσεις των δαπανών του φετινού προϋπολογισμού.
· Η πιστή εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου έχει τεθεί ως προϋπόθεση για να εγκριθεί η εκταμίευση της 6ης δόσης, ύψους 8 δις ευρώ, από πρώτο δάνειο των 110 δις ευρώ, το οποίο συμφώνησε να λάβει η Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης τον Μάιο του 2010.
· Είσπραξη πρόσθετων φορολογικών εσόδων ύψους 4,5 δις ευρώ
· Είσπραξη επιπλέον ασφαλιστικών εισφορών ύψους 259 εκατ. ευρώ
· Εξοικονόμηση δαπανών ύψους 3,7 δις ευρώ.
Α) Για το προσωπικό του Δημόσιου Τομέα:
- Κατάργηση ή συγχώνευση 151 φορέων του Δημοσίου. Προβλέπεται άμεσο κλείσιμο – λουκέτο σε 65δημόσιους φορείς μέσα στο 2011 καθώς εκτός των 35 που προβλέπονται στο Μνημόνιο πρόκειται να προστεθούν άλλοι 30.
- Μείωση των απασχολούμενων στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα κατά 150.000 άτομα μέχρι το 2015 είτε μέσω απολύσεων είτε μέσω του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας, όπου για 12 μήνες ο δημόσιος υπάλληλος θα πληρώνεται κατά μέσο όρο με το 60% του βασικού μισθού του, χωρίς υπερωρίες και άλλες επιπρόσθετες αμοιβές. Στόχος έως το τέλος του 2011 είναι να υπαχθούν σε αυτή 30.000 εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα με την εφαρμογή αξιοκρατικών και διαφανών κριτηρίων υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο να απολυθούν από το Δημόσιο όσοι προσλήφθηκαν πρόσφατα, δηλαδή μέσα στη διετία 2010 -2011, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
- Εξοικονόμηση 414 εκατ. ευρώ από μειώσεις δαπανών στις δημόσιες επιχειρήσεις μέσω της υλοποίησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης και της αποκρατικοποίησης των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας, μέσω της πώλησης περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών που δεν σχετίζονται με τις κύριες δραστηριότητές τους, της μείωσης στις δαπάνες προσωπικού, της μείωσης των επιχειρησιακών δαπανών και μέσω συγχωνεύσεων ή κλεισίματος επιχειρήσεων.
- Αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους από 37,5 σε 40.

Β) Μείωση μισθολογικού κόστους:
- Κατάργηση σχεδόν του συνόλου των επιδομάτων στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα εκτός ελαχίστων (τριών ή τεσσάρων).
- Απώτερος στόχος της Κυβέρνησης είναι η μείωση του μισθολογικού κόστους κατά περίπου 30%.
- Μείωση των υπερωριών κατά 50%, μείωση του αριθμού των επ’ αμοιβή επιτροπών και συμβουλίων, μείωση σε άλλες επιπλέον αποζημιώσεις, στα επιδόματα και στα μπόνους.
- Περικοπές στο κίνητρο απόδοσης και σε άλλα επιδόματα παραγωγικότητας κατά 10%-50%.
- Περιορίζονται οι προσλήψεις των υπαλλήλων, με βάση την αναλογία 1 προς 10 (πάντα μέσω ΑΣΕΠ).
- Μείωση στον αριθμό των εισακτέων στις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές.
- Εισαγωγή της μερικής απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και της άνευ αποδοχών άδειας.
- Μέσω του νέου μισθολογίου προβλέπονται μικρές μειώσεις – αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και δραματικές περικοπές της τάξεως του 40%, στους υψηλά αμειβόμενους υπαλλήλους ενώ παράλληλα περικόπτονται οι υπερωρίες και οι αποζημιώσεις στο Δημόσιο, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
- Επιπλέον οριζόντια μείωση 20% στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και εφαρμογή του νέου μισθολογίου πάνω στις νέες μειώσεις.
- Πάγωμα μισθών και στον ιδιωτικό τομέα.

Γ) Ασφαλιστικό:
 - Μείωση κατά 20-30% του εφάπαξ στο Δημόσιο ανάλογα με το ύψος του.
 - Περικοπή 20% στις κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ. Η περικοπή θα αφορά το ποσό πέραν των 1.200 ευρώ. Για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών, η περικοπή ανέρχεται σε ποσοστό 40% και για ποσό που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ενώ δεν θα πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο επιπλέον περικοπής των συντάξεων κατά 4%.
- Αύξηση της ειδικής εισφοράς για τους συνταξιούχους που η μηνιαία σύνταξή τους υπερβαίνει τα 1.700ευρώ.
- Συγχωνεύσεις ταμείων επικουρικής ασφάλισης και μεσοσταθμική μείωση των αντίστοιχων συντάξεων έως και 15%.
- Εξορθολογισμός των κριτηρίων για την καταβολή του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους.
- Εισαγωγή μιας ειδικής κλιμακωτής εισφοράς για επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ μηνιαίως
- Θεσπίζεται επιπλέον κράτηση 1% υπέρ ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα (0,50 ο εργαζόμενος και 0,50 ο εργοδότης, η οποία ανέρχονταν στο 4%) και θα διαμορφωθεί στο 5% (2,5% για τον εργοδότη και 2,5% για τον εργαζόμενο) ενώ στο δημόσιο η κράτηση αυτή θα φτάνει ακόμα και στο 3% και θα καταβάλλεται εξολοκλήρου από τον εργαζόμενο.
- Από 1η Αυγούστου οι δικαιούχοι των ταμείων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υποχρεούνται σε κράτηση 10 ευρώ μηνιαίως υπέρ ανεργίας.
- Αύξηση της εισφοράς των αγροτών για τις συντάξεις Ο.Γ.Α. με αποτέλεσμα τη περαιτέρω περικοπή τους.
- Περικοπές στις συντάξεις των δικαιούχων του Ν.Α.Τ. και του Ο.Τ.Ε.
- Αυξάνονται σταδιακά, έως το 2015, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για απονομή μειωμένης και πλήρους σύνταξης στα 60 και στα 65, αντίστοιχα.

Δ) Εργασιακές Σχέσεις :
  - Μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις μέσω κατάργησης των κλαδικών συμβάσεων και καθιέρωσης των ατομικών – επιχειρησιακών.
  - Κατάργηση σύναψης συμβάσεων αορίστου χρόνου και αντικατάστασή τους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
  - Θεσμοθετείται το ελαστικό δεκάωρο χωρίς υπερωριακή αμοιβή για το χρόνο απασχόλησης που υπερβαίνει το οκτάωρο (με αντάλλαγμα την υπόσχεση για ρεπό).
  - Θεσμοθετείται η δυνατότητα απασχόλησης νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας νέων κάτω των 25 χρονών με μισθό αισθητά κατώτερο (έως και 20%) από ότι ορίζουν οι αντίστοιχες κλαδικές συμβάσεις ή ακόμα και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. (Οι μεικτές μηνιαίες αποδοχές του νεοεισερχόμενου στην αγορά εργασίας θα κυμαίνονται μεταξύ 570 – 590 ευρώ).

Ε) Κλειστά Επαγγέλματα:
 - Απελευθέρωση των περίπου 136 κλειστών επαγγελμάτων, ανάμεσα στα οποία τα σημαντικότερα είναι αυτά των ιδιοκτητών ταξί, των φαρμακοποιών και των ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσης.
 - Η παραπάνω απελευθέρωση θα επιτευχθεί μέσω της άρσης περιορισμών που ισχύουν σήμερα όπως: τα γεωγραφικά όρια που ισχύουν στην άσκηση ενός επαγγέλματος, ο ελάχιστος αριθμός προσώπων που έχουν πρόσβαση σε αυτό, οι υποχρεωτικές κατώτατες αμοιβές, οι μίνιμουμ αποστάσεις μεταξύ όσων το ασκούν, και η απαγόρευση στη διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

ΣΤ) Επιπλέον Περικοπές των Δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης:
- Κατάργηση και συγχώνευση σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ που προβλέπεται από το νέο Νομοσχέδιο για την Παιδεία.
- Επαναδιαπραγμάτευση του ύψους των ενοικίων, που αφορούν κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου.
- Καταργήσεις και συγχωνεύσεις στρατοπέδων.
- Άμεση περικοπή των επιχορηγήσεων στα ΕΛ.ΤΑ για τη διακίνηση Τύπου.
- Επανεξέταση της χορήγησης κοινωνικών επιδομάτων και επιδομάτων υγείας μέσω της διασταύρωσης των δεδομένων.
- Αναμόρφωση του συστήματος των αναπηρικών συντάξεων.
- Καθιέρωση ενιαίων συμβάσεων με ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας
- Διασταυρώσεις των προσωπικών δεδομένων από την εισαγωγή ανώτατων ορίων για εργοδότες που μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ.
- Εξοικονόμηση 697 εκατ. ευρώ από περικοπές στις δαπάνες υγείας και τις φαρμακευτικές δαπάνες.
- Εξοικονόμηση 92 εκατ. ευρώ από περικοπές στα λειτουργικά έξοδα του κράτους μέσω της υλοποίησης των ηλεκτρονικών συμβάσεων, του εξορθολογισμού των δαπανών των δημοσίων υπηρεσιών για κατανάλωση ενέργειας, της μείωσης στις δαπάνες ενοικίων και τηλεπικοινωνιών, της κατάργησης της δωρεάν διανομής εφημερίδων και της μείωσης των λειτουργικών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού για όλους τους τομείς.
- Εξοικονόμηση 355 εκατ. ευρώ από περικοπές στις επιχορηγήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι περικοπές αυτές θα γίνουν κυρίως μέσω μειώσεων στις δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης ύψους τουλάχιστον 250 εκ. ευρώ. Επιπλέον, τα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπεται να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 105 εκατ. ευρώ μέσω της αύξησης σε έσοδα από διόδια, αμοιβές, σε δικαιώματα και άλλες πηγές εσόδων, σε συνέχεια της συγχώνευσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και μέσω της αύξησης στην καταβολή δημοτικών τελών, σε συνέχεια της αυξημένης συμμόρφωσης σε ό,τι αφορά τα δημοτικά τέλη, ως συνέπεια της εισαγωγής απαίτησης πιστοποιητικού ενημερότητας δημοτικών τελών.
- Εξοικονόμηση 200 εκατ. ευρώ από περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με την άμυνα.

Ζ) Νέο φορολογικό Πλαίσιο:
- Μείωση του αφορολόγητου ορίου στις 5.000 ευρώ (από τις 8.000 που ίσχυε μέχρι πρότινος , σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα) ενώ δεν θα πρέπει να αποκλειστεί περαιτέρω μείωσή του ή ακόμη και κατάργησή του, τουλάχιστον για κάποιες επαγγελματικές ομάδες (ελεύθεροι επαγγελματίες). Για τους φορολογούμενους έως 30ετών και για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών το αφορολόγητο θα ανέρχεται στα 9.500 ευρώ. Για φορολογούμενο με 1 παιδί το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ (ξεκινάει από τις 7.000 ευρώ), με 2 παιδιά αυξάνεται άλλες 2.000 ευρώ (ξεκινάει από τις 9.000 ευρώ) και με 3 παιδιά το αφορολόγητο προσαυξάνεται κατά 12.500 ευρώ και φτάνει στις 17.500 ευρώ.
- Επιβολή έκτακτης εισφοράς επί του εισοδήματος, η οποία θα καθορίζεται με συντελεστή 1% για τα εισοδήματα 12.000 – 20.000 ευρώ, 2% για τα εισοδήματα 20.000 – 50.000, 3% για τα εισοδήματα 50.000 – 100.000 ευρώ, 4% πάνω από 100.000 ευρώ ενώ ο συγκεκριμένος συντελεστής διαμορφώνεται στο 5% επί του συνολικού εισοδήματος των βουλευτών, των αιρετών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Γενικών – Ειδικών Γραμματέων και των διοικητικών οργάνων.
 - Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.
- Μείωση του αφορολόγητου ορίου της ακίνητης περιουσίας στις 200.000 ευρώ από τις 400.000 που ήταν προηγουμένως και αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων αξίας από 200.000 έως 400.000 ευρώ, οποίος διαμορφώνεται στο 0,2%.
- Παράταση στην εφαρμογή του νέου τέλους στα ακίνητα μέχρι το 2014 (το οποίο θα εισπράττεται μέσω της Δ.Ε.Η.) και όχι μέχρι το 2012, που προβλεπόταν αρχικά. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η είσπραξη 2,4 δις σε ετήσια βάση. Σύμφωνα πάντως με τελευταίες εκτιμήσεις προωθείται η λύση της μονιμοποίησης του ειδικού τέλους ακινήτων, το οποίο θα αντικαταστήσει τον φόρο ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ)
- Πλήρης κατάργηση των φοροαπαλλαγών (δαπάνες για ενοίκια, τόκους στεγαστικών δανείων, δίδακτρα, ιατρικά έξοδα, απαλλαγές για Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές, τέλη ταξινόμησης οχημάτων, μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τα νησιά, απαλλαγές ειδικού φόρου κατανάλωσης) για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ή 40.000 ευρώ καθώς και μείωση στο μισό της έκπτωσης φόρου για ορισμένες βασικές δαπάνες στα εισοδήματά που θα βρίσκονται κάτω από το όριο που θα τεθεί (30.000 ή 40.000 ευρώ, όπως προαναφέρθηκε). Να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα ισχύει έκπτωση 10% και 20% των εν λόγω δαπανών (από τον φόρο εισοδήματος) για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ και κάτω των 40.000 ευρώ αντίστοιχα. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η εξοικονόμηση 1,3 δις ευρώ.
- Πλήρης εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης από τον Οκτώβριο του 2012. Παρόλα αυτά από φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται ακριβότερα, κατά περίπου 5 – 10 λεπτά/λίτρο σε σχέση με πέρσι, προσεγγίζοντας το 1 ευρώ/λίτρο.
- Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο και το υγροποιημένο αέριο από τη 1-9-2011.
- Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων στο 15%, με ταυτόχρονη κατάργηση σειράς φοροαπαλλαγών που ισχύουν σήμερα για τα νομικά πρόσωπα.
- Την επαναφορά των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή εναλλακτικά την προσαύξηση ειδικά για μη μισθωτούς των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης. Ειδικότερα για τη συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα εξετάζεται το σενάριο της πλήρους κατάργησης του αφορολόγητου ορίου εξαιτίας της μεγάλης παρατηρούμενης φοροδιαφυγής.
- Επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες ύψους 300 ευρώ (μεσοσταθμικά) για το 2011 και 500 ευρώ για το 2012, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
- Αυξήσεις 10%-70% στις αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια) διαβίωσης για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και πισίνες.
- Επανακαθορισμός προστίμων για τα αυθαίρετα και άμεση ψήφιση νέου ρυθμιστικού πλαισίου.
- Νέα αύξηση των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών μέσα στο 2012, η οποία πρόκειται να επιφέρει μία επιπλέον επιβάρυνση της τάξεως του 10% σε σχέση με ότι ισχύει μέχρι σήμερα.
- Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών μέσα στο 2012, η οποία αναμένεται να «φουσκώσει» το λογαριασμό του έκτακτου τέλους που θα πληρωθεί το 2012 μέσω των λογαριασμών της ΔEH και να προκαλέσει ντόμινο αυξήσεων σε φόρους και τέλη που βαρύνουν τα ακίνητα. Tο σχέδιο για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που εξετάζεται προβλέπει την προσαρμογή τους στα επίπεδα των αγοραίων τιμών, ενώ θα συνοδευτεί με μείωση των συντελεστών φόρων μεταβίβασης ακινήτων (8% για αξία έως 20.000 ευρώ και 10%για το μέρος της αξίας άνω των 20.000 ευρώ) και την εφαρμογή κλίμακας.
- Ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει πραγματοποιηθεί αύξηση του ΦΠΑ στα εστιατόρια και στα μπαρ από 13% σε 23%.(αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα είδη εστίασης).
- Διάψευση των προσδοκιών για δραστικές μειώσεις στους συντελεστές ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2012 βάζει η αδυναμία να εισπραχθούν τα φορολογικά έσοδα καθώς το επικρατέστερο σενάριο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο προβλέπει σημαντική μείωση μόνο για τον υψηλό συντελεστή από το 23% στο 20% και στην καλύτερη περίπτωση ελάχιστη μείωση ή παραμονή στα υφιστάμενα επίπεδα του συντελεστή 13%. Αυτό σημαίνει ότι οι σαρωτικές ανατιμήσεις που επιβλήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου με τη μετάταξη του κλάδου εστίασης στο 23% μάλλον μονιμοποιούνται.
- Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ανακοινώθηκε στις 17 Αυγούστου του 2011 αναστέλλεται μέχρι και 31/12/2013 η εφαρμογή τού «πόθεν έσχες» για: α) αγορά πρώτης κατοικίας, δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής κατοικίας, καταστήματος και γενικώς κάθε είδους ακινήτου β) ανέγερση οικοδομής γ) χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου.
- Αλλαγή του καθεστώτος συλλογής των αποδείξεων καθώς οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν συλλέξει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2011 αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 25% του ετήσιου εισοδήματός τους με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ. Όσοι δεν καταφέρουν να μαζέψουν τις απαιτούμενες αποδείξεις θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο 10% στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των αποδείξεων που έχουν συγκεντρωθεί και αυτών που υπολείπονται. Παράλληλα, έχει γίνει σαφές από το Υπουργείο Οικονομικών πως για το οικονομικό έτος 2011 δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν επιστροφές – εκπτώσεις φόρου.
- Δρομολογείται αύξηση της φορολόγησης μερισμάτων των επιχειρήσεων για το 2010 από 21% σε 25%.
- Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να επιβάλει φόρο 10% επί των καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού στην περίπτωση που τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα (περίπου 50.000 άτομα) δεν δικαιολογούν τα εισοδήματα τους και δεν θα μπορούν να αποδείξουν την προέλευσή τους.
- Εφαρμογή του μέτρου της φοροκάρτας, από τις αρχές Οκτωβρίου. Η φοροκάρτα, στην οποία θα καταγράφονται απευθείας τα στοιχεία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών θα απαλλάξει τους φορολογούμενους από την ταλαιπωρία της συλλογής αποδείξεων ενώ θα είναι ανώνυμη και προαιρετική, θα ενεργοποιείται με SMS ή μέσω Internet.

Δεν υπάρχουν σχόλια: