Πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ της ΟΕΣΒΔΕΝ

Καλείστε την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 5.30 μμ., στην Άρτα, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου «ΔΙΩΝΗ» ( περιφερ. Οδός Άρτας – Ιωαννίννων ) σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ
1) Υπογραφή πρακτικών.
2) Ανακοινώσεις Προέδρου σχετικά με την ΟΕΣΒΔΕΝ.
3) Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας.
4) Ενημέρωση ταμείου ( παράδοση – παραλαβή ).
5) Έκτακτα θέματα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΕΣΒΔΕΝ 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΚΕΥΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ         ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: