Οι βασικότερες ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου

Σύμφωνα με το προσχέδιο της έκθεσης της «ΤΡΟΙΚΑΣ» αναφορικά με τα της φορολογικής μεταρρύθμισης που η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει και θα φέρει στη Βουλή προς ψήφιση το προσεχές χρονικό διάστημα, θα επέλθουν οι παρακάτω αλλαγές στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων.
Οι βασικότερες ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο σύμφωνα πάντα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, είναι:
· Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ για όλους τους φορολογουμένους, εκτός μισθωτών και συνταξιούχων για τους οποίους καθιερώνεται νέα φορολογική κλίμακα με τρεις συντελεστές 21%, 36% και 45%, έναντι οκτώ φορολογικών συντελεστών που έχουμε σήμερα. Το πρώτο κλιμάκιο θα επεκτείνεται μέχρι τις 25.000 ευρώ και θα έχει συντελεστή φόρου 21%, το δεύτερο κλιμάκιο θα ξεκινά από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 25.001 ευρώ, για να φθάνει μέχρι το επίπεδο των 48.000 ευρώ και να έχει συντελεστή φόρου 36% και το τρίτο κλιμάκιο θα είναι για το υπερβάλλον των 48.000 ευρώ και θα έχει συντελεστή φόρου 45%.
· Το αφορολόγητο όριο αντικαθίσταται με σταθερή έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 18.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 18.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι το επίπεδο των 29.000 ευρώ, ενώ για εισοδήματα πάνω από 29.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται περαιτέρω κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ. Εάν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που προκύπτει με την κλίμακα, ο φόρος δεν θα επιστρέφεται αλλά θα μηδενίζεται, δηλαδή η επιπλέον διαφορά δεν θα επιστρέφεται στον μισθωτό ή τον συνταξιούχο.
· Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ από το εισόδημά τους, θα πρέπει να συλλέγουν αποδείξεις αξίας μέχρι ποσού 25% του ετησίου εισοδήματός τους, εφόσον το εισόδημα αυτό είναι μέχρι 42.000 ευρώ.
Αν το εισόδημα υπερβαίνει το όριο αυτό, οι αποδείξεις που υποχρεούνται να μαζέψουν πρέπει να έχουν συνολική αξία 10.500 ευρώ (το 25% των 42.000 ευρώ). Όσοι δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις θα έχουν ποινή φόρου 10% επί της διαφοράς μεταξύ της αξίας των αποδείξεων που θα έχουν συλλέξει και της αξίας των αποδείξεων που ισοδυναμεί με το 25% του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ ετησίου δηλωθέντος ή ετησίου τεκμαρτού εισοδήματος.
· Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές για ασφάλιστρα ζωής, ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαίτερων μαθημάτων και τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας.
Οι μόνες δαπάνες που θα εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 10% θα είναι οι δωρεές, οι χορηγίες, η διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
Οι συντελεστές αυτοτελούς φορολόγησης που επιβάλλονται στους μισθούς τους οποίους αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, αυξάνονται από 6% σε 15% για τους αξιωματικούς και από 3% σε 10% για τα κατώτερα πληρώματα.
· Όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματός τους με συντελεστές:
26% για το τμήμα του εισοδήματος μέχρι 50.000 ευρώ και 33% ή 35% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 50.000 ευρώ.
· Με την κλίμακα των μισθωτών και όχι των ελεύθερων επαγγελματιών θα φορολογηθούν σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι μισθωτοί που αμείβονται με «μπλοκάκι» και πληρούν τα παρακάτω:
α. Παρέχουν υπηρεσίες μέχρι και σε 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθαρίστων εσόδων του προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών.
β. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους με βάση έγγραφη σύμβαση που έχουν συνάψει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
· Με τους ίδιους συντελεστές των ελεύθερων επαγγελματιών (26% & 35%) θα φορολογηθούν τα κέρδη των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, καθώς και οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές, αφανείς καθώς και οι κοινοπραξίες.
· Το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή 13%.
· Τα κέρδη των κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κλπ) θα φορολογούνται με συντελεστή 26%, από 20% που ισχύει σήμερα. Στα μερίσματα (διανεμόμενα κέρδη) θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%, από 25% που ανέρχεται σήμερα. Άρα, η συνολική φορολογική επιβάρυνση από 40% που είναι σήμερα περιορίζεται στα επίπεδα του 33,40% .
· Το εισόδημα από αμοιβές μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών και διαχειριστών λοιπών εταιρειών υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή 26%.
· Αυξάνεται ο φόρος των τόκων των καταθέσεων από 10% σε 15%.
· Επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 20% στις μετοχές και στα αμοιβαία κεφάλαια.
· Επιβάλλεται φόρος 10% έως 45% στα εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων.
· Επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 20% στο εισόδημα από μεταβιβάσεις ακινήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: