Το Μνημόνιο απελευθερώνει

Το Μνημόνιο απελευθερώνει από κάθε αναστολή την ΓΑΠοκυβέρνηση του Τσολάκογλου ΙΙ. Μετά από το πραξικόπημα με την αντισυνταγματική ψήφιση του Μνημονίου στη Βουλή χωρίς την απαιτούμενη έγκριση που ορίζει το Σύνταγμα για διεθνείς συνθήκες, τώρα πέρασε τροπολογία στο νόμο “Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη” παραβιάζοντας για άλλη μία φορά το Σύνταμα, με την οποία θα μπορεί να ξεπουλήσει όλη την περιουσία του ελληνικού λαού, χωρίς τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συμβουλίου, απαλλάσσοντας μάλιστα όλες αυτές τις παράνομες δοσοληψίες από κάθε φόρο ή επιβάρυνση!!! Γιατί άραγε; Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Συντάγματος, μία από τις αρμοδιότητές του είναι ακριβώς τέτοιου είδους πράξεις.

Κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν κυρίως ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό, ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτό, ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις, η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους, η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων και τον έλεγχο των λογαριασμών και τέλος η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων.
Και τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως αυτή του Γιώργου Βότση, μούγκα για το κουρέλιασμα του Συντάγματος για άλλη μία φορά.
Πηγή: OMADEON

Δεν υπάρχουν σχόλια: